BolecCynk

 

R E K L A M A

V Gminna Gala „Odkrywców Talentów”

23 maja 2019r. o 11:04, odsłon: 1135 - Tekst zlecony

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruszynie propaguje się wśród uczniów ideę poszukiwania, rozwijania talentów i zdolności.

Bolesławiec - Informacje: Występ na V Gminnej Gali „Odkrywców Talentów”

Występ na V Gminnej Gali „Odkrywców Talentów” (fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruszynie)

Zdolności to różnice indywidualne, które sprawiają, że przy jednakowej motywacji i uprzednim przygotowaniu poszczególni ludzie osiągają, w porównywalnych warunkach zewnętrznych, niejednakowe rezultaty w uczeniu się i działaniu. Stymulowane i rozwijane zdolności naturalne mogą przerodzić się w talent. Wychodzimy z założenia, że wszyscy uczniowie – wszystkie dzieci są zdolne. Naszym obowiązkiem jest odkrycie potencjału drzemiącego w każdej osobie oraz umiejętne podsycanie, stymulowanie oraz pielęgnowanie rozbudzonych zdolności. Ważnym jest wspieranie dzieci i młodzieży oraz rozszerzenie tychże działań. Każdy bowiem powinien osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości i w dziedzinie, która jest mu najbliższa. Nasza Szkoła i Gmina wspiera oraz motywuje uczniów do rozwijania ich zainteresowań, zdolności i pasji. Poza odkrywaniem i rozwijaniem talentów uczniów, naszym zadaniem jest wyposażyć młodzież we wszechstronną wiedzę i przygotować ją do dalszego rozwoju. Mamy także uczyć samodzielności oraz umiejętności trafnej samooceny. Naszym celem jest uporządkowanie i ukierunkowanie działań w celu rozwijania zainteresowań i talentów uczniów, stwarzanie warunków do osiągania sukcesów wszystkim dzieciom oraz promowanie ich działań na terenie szkoły i w środowisku lokalnym. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kruszynie należy już od sześciu lat do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia oraz posiada (odnowiony w tym roku) Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia. Jednym z elementów propagowania uzdolnień wśród uczniów jest Gminna Gala „Odkrywców Talentów” organizowana już po raz piąty przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kruszynie dla utalentowanej młodzieży z terenu Gminy Bolesławiec. Tegoroczna Gala „Odkrywców Talentów” przeprowadzona w Kruszynie była wyjątkowa. Pozwoliła wszystkim zgromadzonym na zapoznanie się z ogromną różnorodnością uczniowskich zdolności, a występującym dała możliwość podzielenia się swoimi zainteresowaniami i umiejętnościami z licznie zgromadzoną na widowni publicznością. W prezentacji swych talentów wzięło udział 29 uczniów z siedmiu gminnych szkół, co stanowi dowód na to, iż szkoły gminne to miejsca niezwykłe, pełne pasji, w których rozwijają się wyjątkowi młodzi ludzie. Na scenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kruszynie zaprezentowali się:

Przed występem uczestników, zebrani na sali widzowie, mieli okazję zapoznać się z prezentacjami przygotowanymi przez poszczególne szkoły. Na prezentacjach widać było, jak wiele ciekawych imprez i działań jest organizowanych i podejmowanych w naszych szkołach. Wszyscy uczestnicy, z rąk pani Iwony Przybylskiej – Sekretarza Gminy Bolesławiec, otrzymali imienne certyfikaty uczestnictwa w Gali oraz z rąk zaproszonych gości - upominki ufundowane przez Wójta Gminy Bolesławiec. Na zakończenie V Gminnej Gali „Odkrywców Talentów” Sekretarz Gminy Bolesławiec Pani Iwona Przybylska podziękowała wszystkim uczestnikom za udział. Podkreśliła, że warto jest inwestować w dzieci, u których zawsze poszukuje się mocnych stron i warto te mocne strony wzmacniać. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie jeszcze raz podziękował wszystkim za udział, zapraszając jednocześnie w przyszłym roku na VI Gminną Galę „Odkrywców Talentów”. Koordynatorem i organizatorem Gali była pani Marzanna Gal – Lider Szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnień ZSP w Kruszynie oraz pani Klaudia Medyńska, pan Marek Kwaśniak, pani Magdalena Kędzierska. Podziękowania należą się również panu Władysławowi Juszkiewiczowi- akustykowi z GOKiS-u w Kruszynie.

 

(Marzanna Gal)

R E K L A M A

Skomentuj:

Kontakt z Bolec.Info

Redakcja: redakcja@bolec.info, tel. 693-375-790
Dział Reklamy: reklama@bolec.info
Reklama na Bolec.Info: tel. 693-375-950, 693-375-799
Pełna wersja strony
Bolec.Info - wersja mobilna

Copyright © 2004-2019 by Bolec.Info (przygotowanie: Bartłomiej Mierzwa)